• RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

  Propagujemy rozwój edukacji artystycznej wśród dzieci i młodzieży

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

  Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

  Organizujemy Festiwal Młodych Talentów „Dzieci niepełnosprawnych”

 • RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

  Współpracujemy z organizacjami i instytucjami krajowymi

Witamy na stronie Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie „Razem możemy więcej” powstało 20.03.2013, a celami stowarzyszenia jest wspieranie działań w zakresie: kulturalnym, edukacyjnym, naukowym,oświatowym, kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych,dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej,turystyka i rekreacja, aktywizowanie i wszechstronny rozwój społeczeństwa.Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a w szczególności poprzez min:

1. Zaspakajanie potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
2. Kształtowanie i rozwijanie potrzeb muzycznych,
3. Prezentacja, kultywowanie oraz upowszechnianie regionalnego, narodowego i światowego dorobku muzycznego,
4. Edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej,
5. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej,promowanie młodych twórców w kraju i za granicą,
6. Organizowanie i udział w imprezach promujących artystów zwłaszcza muzyków,
7. Organizacja Festiwalu Młodych Talentów „Dzieci niepełnosprawnych”

© Copyright - Studio Graficzne Izarysuje